Peas of Me zomertour stop 2: Arjen Verschure – Stormlopers

De volgende stop op mijn Peas of Me zomertour is biologisch melkveehouder en meelmaker Arjen Verschure. Arjen is de eerste ‘dierlijke’ stop op mijn reis en niet zonder reden.

Arjen is tweede generatie melkveehouder. Toen hij vier jaar geleden in Amsterdam in een koffietentje zat en hem gevraagd werd of hij soja- of havermelk wilde, koemelk was geen optie, zette hem dat aan het denken. Wat nou als melk in de toekomst een veel kleinere rol gaat spelen?

Het antwoord van Arjen hierop is het maken van meel. Arjen besluit niet alleen om graan te gaan telen, maar het ook zelf te gaan malen en verkopen. Stormlopers is zijn eigen merk. Via Instagram vertelt Arjen het verhaal en vindt hij de (hogere segment) bakkers die het willen kopen. Deze manier van werken stelt hem in staat om de juiste prijs te krijgen. Maar nog belangrijker: hij haalt er veel voldoening uit. De focus op kwaliteit, het contact met de afnemer en weg van de anonimiteit in de keten.

Arjen werkt op zijn bedrijf zoveel mogelijk regeneratief. Door minimale grondbewerking bijvoorbeeld en hij teelt de granen samen met erwten en veldbonen. Dat zorgt voor meer biodiversiteit, een gezondere bodem en eiwitrijk graan. Ook zorgt Arjen ervoor dat hij zijn kringloop kan sluiten. De mest van zijn koeien gaat op eigen percelen en de koeien eten de resten van de graanproductie.

Door persoonlijke omstandigheden moest Stormlopers de afgelopen tijd een pas op de plaats maken, maar nu is het tijd om volle kracht voorwaarts te gaan. Toch blijft de vraag bij Arjen opkomen: is er een rol voor het melkvee binnen zijn bedrijf? Heeft dat de toekomst naast het graan en zo ja op welke manier? Of is juist de focus op het maken van hoge kwaliteit bakmeel nu de weg voorwaarts? Arjen nodigde mij uit om hier met hem over te sparren.

Het dilemma van Arjen zie ik veel terug op mijn reis. Veel boeren voelen dat plantaardig de toekomst heeft. Ze willen weg van de lange complexe ketens en het bulk, willen meer binding met hun afnemers en meer focus op de kwaliteit van hun product.

Ik geloof dat de kwaliteit- en klantgerichte aanpak van Arjen de weg voorwaarts is. Wat denk jij?