De 13 moons potion vortexen bij Vale dos Lobas. Uuuh what?!

Van alle inspirerende voorbeelden die ik je de afgelopen tijd heb voorgeschoteld, vraagt deze misschien het meeste om een open blik. Maak kennis met de ’13 moons potion’.

Deze week ben ik aan de slag bij Vale das Lobas, een project van 60 hectare waar peasmaker Tony Conway mens en natuur op allerlei manieren weer met elkaar in contact brengt. Maar daarover later meer. Want ik hielp eerder deze week mee in de groentetuin en ik zag dit vat met zwartkleuring water. Of ik het ook even wilde vortexen, het in een draaikolk roeren tegen de klok in. Uh wat?!

Het goedje dat ik doorroer is de 13 moons potion, een soort van compostthee. En het laat mijn aandacht niet los. Want wat is dit nu precies en hebben we het hier nu over een methode die ons gaat helpen bij de toekomstige voedselproductie?

Het fundament van gezonde planten en dat van regeneratieve landbouw, is een gezonde bodem. Om die bodem gezonder te maken, kun je van alles doen: niet meer ploegen of alleen de toplaag, compost toevoegen, bodembedekkers gebruiken, gewaswisseling etc. Het toevoegen van een compostthee zoals de 13 moons potion, is ook een manier.

Ik word vooral gegrepen door hoe de 13 moons potion gemaakt wordt. Dit staat namelijk best ver af van wat ik tot nu toe op mijn reis gezien heb. Hier komen spiritualiteit, het ‘ongrijpbare’, en voedselproductie samen. En eigenlijk doet het kort beschrijven van het maakproces het tekort, maar ik doe toch een poging.

Het team van Vale das Lobas trekt de omgeving in op de dag van de nieuwe maan. Ze komen eerst in contact met zichzelf en kijken om zich heen welke planten hen als het ware roepen. Deze worden geheel of gedeeltelijk geplukt. De verzamelde planten gaan dan in een emmer met rivierwater. Het mengsel wordt daarna gevortexd. Het doel is dat de planten hun actieve ingrediënten aan het water afgeven en de draaikolk stimuleert dit.

Iedere dag wordt het water opnieuw gevortexd. Na twee weken is het volle maan en wordt met de hele groep het draaikolk-roeren in gezamenlijkheid herhaald. Dat gebeurt gewoon overdag overigens. Dit proces wordt een jaar lang uitgevoerd tot er 13 manen geweest zijn en alles wordt in één vat bewaard.

Het resultaat is een soort van power-water met 300-400 planten als basis dat als een medicijn bij gewassen op de bodem gedruppeld kan worden. Het bevat micro-organismen van de honderden planten die erin zitten. En net als dat een rijk microbioom in je eigen darmen ook heel gezond is, geldt dat ook voor de bodem.

Als Tony me uitlegt wat de gedachte is achter de stappen van het productieproces, kan ik hem aardig volgen. Ja, de maan speelt een belangrijke rol in de natuur. En bewuste aandacht, energie en vibratie spelen misschien een veel grotere rol dan we ons nu kunnen voorstellen. Maar er is nog zoveel ontastbaars aan dit verhaal, dat mijn rationele brein zich er toch een beetje tegen blijft verzetten.

Vale das Lobas is echter overtuigd van de kracht van deze methode, Tony experimenteert er al jaren mee. Daarom gaat de New Lisbon University de effectiviteit binnenkort onderzoeken.

En ondanks het tegenspartelen van mijn rationele brein, denk ik: de uitdagingen waar we momenteel in ons voedselsysteem mee te maken hebben, zijn zo enorm. We moeten iedere kans aangrijpen. Dus ook dit soort methoden vragen om een eerlijke kans. Wat denk jij?

🌱 Geniet je van mijn verhalen en wil je mijn missie steunen? Neem dan ook je Petje Af & ontvang mijn (reis)dagboek 🌱